DV servis, s.r.o.

 _______________

 

DV servis

Klient

Dopravní nehoda

Ceník služeb

Přeprava osob

 

Kontakt

 

 

DV servis, s.r.o.  - nezávislá likvidatura 

Společnost DV servis, s.r.o. je zde pro Vás, aby vyplnila mezery a zprůhlednila služby pojišťoven na českém trhu.

Každý z nás byl z minulosti zvyklý, že si přes sjednatele - zástupce některé z pojišťoven na českém trhu sjednal pojistnou smlouvu, ať již na pojištění nemovitosti (bytu, domu), životní pojistku nebo pojištění motorového vozidla. Doba plynula pojištění se platilo, ale jaké bylo nemilé překvapení, když jste po vzniku pojistné události zjistili, že při sjednávání pojištění jste byli uvedeni v omyl nebo v dobré víře podcenili rozhodné skutečnosti, které mají vliv na konečnou výplatu pojistného plnění.

A právě proto je tu naše společnost, které hlavní náplní je veškerý servis při vyřizování pojistných událostí včetně zastupování fyzických a právnických osob. V naší společnosti pracují špičkoví odborníci s léty praxe v pojišťovnictví a bohatými zkušenostmi v oboru likvidace pojistných událostí. Cílem našeho snažení je spokojenost klientů s vyřízením jejich oprávněných nároků při šetření pojistných událostí plynoucích z rozsahu pojištění a to co do výše pojistného plnění, tak i ve vztahu ke stále častěji nedodržovaným lhůtám doby trvání šetření pojistných událostí a zadržování výplat pojistných plnění.

Naší snahou je, abyste se již nemuseli dále zabývat problémy se vzniklou škodou a mohli věnovat svůj drahocenný čas vlastním aktivitám.


Co je proto nutno z Vaší strany udělat?

Především zachovat klid a obrátit se telefonicky na pracovníky firmy DV servis.


Optimalizováno pro MS-IE (TC 800x600)
Verze 0.3 - Poslední změna 13.02.2004